De tunga lastbilarna i Norrbotten körde 1 082 000 mil mindre i fjol jämfört med 2015, enligt ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Att utsläppen minskade med 22 000 ton, beror dock främst på att allt fler kör på förnybara drivmedel samtidigt som motorerna blivit mer effektiva.

– Trenden är positiv, men transporternas klimatpåverkan måste minska i snabbare takt. Utsläppen skulle kunna minska fyra gånger mer om fler körde på etanol, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på Sekab.

De allra flesta lastbilar körs fortfarande på fossil diesel, men med etanolbränslet ED95 kan klimatutsläppen minska med upp till 90 procent, konstaterar Sekab i ett pressmeddelande.

– För många åkerier är marginalerna små och då behöver det bli mer lönsamt att ta steget bort från diesel. I dag finns flera politiska initiativ som gör det mer attraktivt att byta bränsle, men det behövs mer långsiktiga spelregler för att branschen ska våga satsa fullt ut, säger Lena Nordgren.

Biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar är förnybart och består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer.