Som PT tidigare berättat konstaterar Nolia AB:s vd Jonas Dahlberg att Stora Nolia inte är samma mässmagnet som förr. Inför nästa års mässa i Piteå vill man vässa mässupplägget.

– Det går det inte att sticka under stol med att vi gärna hade haft fler utställare och fler besökare. Vad det beror på får vi analysera och det arbetet har redan börjat med intervjuer av utställarna, säger han.

När antalet biljetter räknats klart står det dock klart att publiktappet blev mindre än befarat. Det är 2 050 tidigare oredovisade inbjudningsbiljetter som putsar upp siffrorna. Men räknar man inte med dem visar den dagliga besöksstatistiken för betalande besökare på fallande siffror sex dagar av nio, jämfört med 2017 års siffror.

Flest antal besökare kom på onsdagen, då räknade mässan in 13 474 personer.

Slutsumman för antalet besökare Stora Nolia 2019 blev 82 116 personer, att jämföra med 83 067 personer år 2017.

Skillnaden, 951 färre besökare, motsvarar ett minus på cirka 1,1 procent mot förra gången mässan arrangerades i Umeå.