– Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på hälso- och sjukvården under mandatperioden. Nu förstärks detta arbete ytterligare genom en särskild satsning för ökad tillgänglighet och kortade köer. För region Norrbotten innebär det drygt 14 miljoner kronor extra till vården under 2018, säger socialminister Annika Strandhäll.

Pengarna kan användas för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt vårdteam med flera olika professioner.

Medlen ska också gå till mer personal i vården, för att kunna behålla eller anställa bristkompetenser. Det kan exempelvis röra sig om möjligheten att handleda yngre kollegor, rekryteringar och åtgärder för att uppmuntra medarbetare att jobba kvar.

– På kort sikt kan erfaren personal som vill arbeta efter 65 göra en enorm skillnad i en ansträngd personalsituation. Det gäller framför allt inom de bristspecialiteter som finns, exempelvis bland specialistsjuksköterskor och specialistläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Satsningarna bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet.