– I dag tar vi det första spadtaget för Hybrit. Ett steg på väg mot en stålproduktion som är helt fri från kol och koks, mot rejält minskade koldioxidutsläpp, och mot ett hållbart samhälle. Därför är detta oerhört stort och inspirerande, ett styrkebesked från Sverige, sade statsminister Stefan Löfven (S) inledningsvis i sitt tal.

– Jag är inte förvånad att detta också sker i häruppe, i Luleå och Norrbotten, utan det är så här som Sverige fungerar när vi är som bäst. Ibland är det svårt att vara ödmjuk, sade statsminister Stefan Löfven (S).

I Hybrits pilotanläggning vid gamla NJA-kajen inne på SSAB:s industriområde ska metoden att framställa stål utan att använda kol utvecklas, från liten labbmodell till större skala, som så småningom kan skalas upp till industriell tillverkning efter 2035. Pilotanläggningen i Luleå innebär en investeringskostnad på nära 1,4 miljarder kronor varav Energimyndigheten bidrar med 528 miljoner kronor och de tre inblandade företagen SSAB, LKAB och Vattenfall står för resterande 830 miljoner kronor.

Initiativet till projektet att utveckla fossilfritt stål togs av SSAB.

– Hybrit visar att om vi gör de investeringar som krävs i kunskap och infrastruktur, om vi gör det tillsammans och i samförstånd, då är det inte mycket som svenskt näringsliv inte klarar av, fortsatte Stefan Löfven (S)

– ”Stål utan kol” är inget undantag. Vi pratar om det största teknikskiftet inom ståltillverkningen på kanske tusen år. Dessutom är detta en rejäl chans till export av världsunik teknik där Sverige ligger först. Detta bidrar till jobb och framtidstro, sammanfattade Stefan Löfven (S).

Vice statsminister Isabella Lövin (MP) lyfte fram det akuta klimathotet som världen står inför.

– Klimatkrisen är här och nu. Om vi inte agerar kraftfullt här och nu så undergräver vi möjligheterna för alla kommande generationer. Vi måste vara den modiga generationen, sade Isabella Lövin.

Efter hyllningstalen till Hybrit och svensk samförståndsanda var det så dags för det symboliska första spadtaget, som blev flera, då åtta personer grävde grus i den för dagen speciellt iordningställda grushögen.