Överbefälhavare Micael Bydén tillkännagav utmärkelsen på onsdagen. Edström börjar sitt nya uppdrag den 1 oktober 2019. I samband med det befordras han också till generalmajor.

– Jag ska leda ett flygvapen under tillväxt, både vad gäller förmåga, materiel och organisation. Ett flygvapen som är i ständig beredskap och insats – inte för att vi själva väljer det utan för att det krävs, säger Carl-Johan Edström till Försvarsmaktens hemsida.

Edström har ett förflutet som divisionschef, lokal flygchef och flottiljchef vid F21 och kommer från tjänsten som ställföreträdande flygvapenchef.

Han efterträder Mats Helgesson på posten som flygvapenchef.