Även om det i ett nationellt perspektiv ser bättre ut i Norrbotten, är stora delar av naturen och miljön kraftigt påverkad av människan visar uppföljningen. Det pågår massor av miljöarbete och länet har kvar höga naturvärden, men mycket mer krävs.

– För att nå miljömålen behövs stora samhällsförändringar. Våra levnads- och konsumtionsmönster skapar ett nyttjande av jordens resurser som överskrider det naturen tål, säger Jörgen Naalisvaara, miljömålssamordnare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Markanvändningen i länet har stor påverkan på våra naturmiljöer och våra industrier har relativt stora utsläpp till luften. Men det finns positiva tecken. I länet ses en ökad medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

I rapporten har länsstyrelsen sammanställt många exempel på åtgärder och aktiviteter som gjorts i länet under 2018, som alla bidrar till att vi når miljömålen.