I ett nytt pilotprojekt ska man forska i varför vissa människor väljer egenvård i större utsträckning än andra.

– Vi vet att äldre personer i glesbygd i mindre utsträckning söker vård för lindriga sjukdomar som halsont och förkylningar. Tillgång driver efterfrågan och människor i stora städer söker mer vård, trots att de inte är sjukare, säger Silje Gustafsson, forskare i omvårdnad vid LTU, i ett pressmeddelande.

– Vi vill studera vad personer som tar till egenvård har för strategier, hur de hanterar och lindrar symptom. Med den hårda press som är på sjukvården så behövs den här forskningen. När resurserna är begränsade måste de med störst medicinskt behov gå först.

Hon menar att det finns en risk med att många personer väljer egenvård.

– Det kan bottna i en misstro mot sjukvården. I vissa fall kan det även leda till att man får felaktiga råd av någon som inte har tillräckliga kunskaper.

I pilotprojektet kommer man också att forska i hur naturen påverkar människors hälsa. Päivi Juuso, en annan omvårdnadsforskare vid LTU, utvecklar:

– Vi är Sveriges nordligaste universitet och människorna i vår region har nära tillgång till naturen. Vi vill veta hur de använder den och vad den betyder för dem.