Olyckan inträffade vid 06.30 och räddningspersonal är på väg till platsen. Omständigheterna är ännu okända.