Under andra kvartalet i år fanns 6 695 hus till försäljning, den lägsta siffran på fem år enligt statistik som SBAB tagit fram med hjälp av utbudssiffror från Booli. Skillnaden jämfört med samma period 2017 är dock ganska liten då det fanns 6 737 hus ute till försäljning.

En del i förklaringen är att en stor andel fritidshus ombildas till permanentbostäder. (TT)