Storbritannien Ytterligare två personer har avlidit sedan de smittats av listeria på vårdinrättningar i England. Därmed uppgår det totala antalet avlidna i utbrottet till fem personer.

Samtliga offer smittades av färdigförpackade smörgåsar och sallader från ett företag som levererar mat till brittiska sjukhus.

Till dags dato har vi inte haft några fall kopplade till det här utbrottet utanför vårdsystemet, säger Nick Phin, vice föreståndare på den brittiska folkhälsomyndighetens enhet för smittskydd.

Listeria utvecklas främst i mjölk- och charkprodukter. Bakterieutbrottet har spårats till en underleverantör till företaget som tillhandahåller sjukhusmaten. Leveranserna ställdes omedelbart in efter att de första fallen bekräftades men inkubationstiden för listeria kan uppgå till 70 dagar, skriver folkhälsomyndigheten på sin sajt.