LULEÅ Bristen på psykiatrisjuksköterskor är akut. För att underlätta möjligheten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig startar hösten 2017 en nätbaserad utbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård vid Luleå tekniska universitet.

De två första terminerna består av teoretiska studier på halvfart. Den tredje och sista terminen bedrivs studierna på helfart i form av praktik.