Ju mer antibiotika vi använder, desto större blir spridningen av resistenta bakterier - bakterier med motståndskraft mot flera sorters antibiotika. Men trots att antibiotikaförskrivningen i Sverige minskade med två procent under förra året, fortsätter de resistenta bakterierna att öka. Något som direkt drabbar patienter, uppger Malin Grape, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid Folkhälsomyndigheten.

Med spridningen blir det svårare att förebygga infektioner och att behandla patienter, säger Malin Grape till TT.

Även om vi bara använder antibiotika där det verkligen behövs kommer vi inte att kunna bromsa spridningen av multiresistenta bakterier helt, konstaterar hon, men betonar att vi för den skull inte får ge upp kampen för att få ned antibiotikaförskrivningen.

Överförskrivning i storstäder

I Sveriges storstäder förskrivs exempelvis mycket mer antibiotika per tusen invånare än i glesbygd, påpekar hon.

Skillnaden är inte försvarbar och tyder på att det finns en fortsatt överförskrivning i landet, säger Malin Grape.

Något hon dels tror har att göra med smidigare tillgång till läkare, dels med en viss generositet hos läkarna.

En patient som har en halsinfektion kanske inte vill vänta för att infektionen ska gå över av sig själv. Då kanske patienten försöker övertala sin läkare att skriva ut antibiotika för att snabbare bli frisk, trots att det bara förkortar sjukdomstiden med en eller en halv dag - om antibiotikan alls har någon effekt. Det finns en övertro på hur mycket antibiotika hjälper, säger Malin Grape.

Tarmbakterie ökar

Tarmbakterien med resistenstypen ESBL-CARBA är en av de bakterier som har ökat. Den är i sig är inte sjukdomsframkallande och ofta bär vi på den utan att veta om det.

Det är först när vi råkar ut för exempelvis en urinvägsinfektion med som resistensen orsakar problem och gör att infektionen inte går att behandla, säger Malin Grape.

Att försöka hitta helt ny antibiotika är bara en del av lösningen, menar hon.

Nu har det inte kommit någon helt ny antibiotika på 30 år. Varianter kommer, men de blir snabbt verkningslösa.

Malin Grapes råd för att undvika resistenta bakterier är inte överraskande att hålla en god hygien.

Framför allt att tvätta händerna när man har varit på badrum och toalett vid matlagning och innan man äter, särskilt när man är på resor men också här hemma, säger hon.