Arbete En skyddsmask som stoppats av Arbetsmiljöverket måste få dispens kräver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), rapporterar tidningen Arbetarskydd.

Masken används av polis, räddningstjänst, ambulans och försvar och är nödvändig för att klara landets krisberedskap, enligt MSB.

Tidigare har Arbetsmiljöverket klargjort att Skyddsmask 90 bara får användas av Försvarsmakten eftersom den inte uppfyller kraven i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

Under skogsbränderna i Dalarna i somras var personal från Försvaret och räddningstjänsten på samma uppdrag, men bara den ena yrkesgruppen fick använda masken, berättar Johan Wahrén, tidigare huvudskyddsombud vid räddningstjänsten Dala Mitt, till Arbetarskydd:

När branden rasade kunde skyddsombuden inte stoppa dem som utbildats från att använda maskerna. Det fanns inga alternativ.

Arbetsmiljöverket hoppas kunna ge besked om MSB:s dispensansökan i september.