Det var i slutet av augusti som Region Norrbotten fick information om att två personer anklagades för ekonomiska oegentligheter i tjänsten.

Samma dag startades en intern utredning och kort därefter stängdes de berörda medarbetarna av från sina tjänster. Nu, cirka två månader, senare är utredningen klar och visar att genom sitt agerande har personerna förbrukat arbetsgivarens förtroende.

– Vi ser mycket allvarligt på deras agerande. Det är inte enskilda händelser utan det finns en systematik bakom det de har gjort och det har också pågått under en längre tid. Det har gjort att vi har tappat förtroende för de här personerna och efter samtal har båda valt att lämna sina tjänster, säger Teija Joona, chef för Division Service inom Region Norrbotten och ansvarig för utredningen.

Artikelbild

| Teija Joona.

Den här typen av utredningar är inte vanligt förekommande i regionen. I utredningsarbetet har arbetsgivaren tagit stöd av externa experter.

– För oss har det varit viktigt att utredningen har skett på rätt sätt och skyndsamt, med tanke på alla berörda medarbetare, säger Teija Joona.

Efter dialog med polisen har Region Norrbotten även gjort en polisanmälan.

– Vårt ansvar som arbetsgivare är att göra en arbetsrättslig bedömning. Eftersom det finns misstanke om ekonomiska oegentligheter har vi gjort en polisanmälan. Nu är det upp till polisen att bedöma om deras agerande även varit brottsligt, säger Teija Joona.