Satsningen görs för att regeringen anser att en nyckel för att kunna bo, jobba och leva i hela landet är att det finns jobb och företagande.

– Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. De här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar företagens utvecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa avstånd som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskrafttillgången kan vara begränsad, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kommunerna inom "Stödområde A" kan söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020. 705 miljoner kronor över en treårsperiod. Stödområde A består bland annat av Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn. Kommunerna får själva avgöra vad medlen används till förutsatt att det går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet.

– Det är viktigt att se de här pengarna som en del i en större helhet. Den här satsningen är ett välkommet stöd till kommunerna men det kommer givetvis inte att lösa alla de utmaningar som många kommuner på gles- och landsbygd tampas med. Tillammans med regeringens kraftfulla satsningar på landsbygden blir det en helhet som gör att vi kommit en bit på väg när det gäller att vända utvecklingen på landsbygden, säger Sven-Erik Bucht.

En första utvärdering planeras efter det första året följt av en sammantagen utvärdering våren 2021.