Anhöriga till tre njursjuka personer donerade varsin njure till programmet. De donerade njurarna matchades sedan till de sjuka personerna.

För att en organdonation ska kunna genomföras måste mottagaren och donatorn vara immunologisk kompatibla. Omkring en tredjedel av alla donatorer är inkompatibla med den mottagare som de vill donera till.

I det här projektet har man lyckats sammanföra tre inkompatibla par.

Tidigare har vi behövt tacka nej till erbjudandet om en donation om paren varit inkompatibla. Vi har då behövt hänvisa patienten till väntelistan för att få en njure av en avliden person. Det har varit ett stort problem, säger Lars Wennberg, patientflödeschef på njurtransplantationsverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, till SVT.

För att koppla ihop donatorer och mottagare har man använt en matematisk algoritm som tagits fram vid Lunds universitet, och som i sin tur bygger på den matchningsteori som gav Nobelpriset i ekonomi 2012.