På fredagskvällen kom flera rapporter om att en stor älgkalv siktats på Nygatan nära Stadshotellet i Piteå. Även polisen fick påringning om älgen från allmänheten, men vidtog inga åtgärder. Enligt uppgifter på Facebooks Pitegruppdrog den vidare mot Norra ringen och sågs där springa i riktning mot Öjebyn.

En som såg älgen med egna ögon var Linnea Eriksson, som lyckades fånga den i flykten med mobilens kamera.

Om älgen fortfarande upprätthåller sig i närheten av bebyggelse var inte känt på fredagskvällen.