Inringaren uppgav att denne såg lågor på taket. Räddningstjänsten ryckte ut med sitt höjdfordon. 

– Vi sökte av taket och byggnaden men kunde inte hitta någon brand. Det finns snurror på taket som solen kan ha reflekterat i så att det ser ut som lågor, säger Daniel Grandberg, räddningschef i beredskap vid räddningstjänsten.