Länet Maskaure Sameby och andra riktade skarp kritik mot länsstyrelsens järvinventering och menade att förhållandena har varit alldeles för dåliga för att dra några slutsatser från resultatet. Men länsstyrelsen står på sig och håller fast vid resultatet. Detta enligt Sameradion.

– Vi konstaterar att det finns andra åsikter kring järvinventeringen. vi har tagit del av åsikterna inför redovisningen till Sametinget men vi håller fast vid att vi fastställer inventeringsresultatet på 36 järvföryngringar 2017, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare, till Sameradion.