Turbulensen inom Piteå församling efter samgåendet fortsätter. Vid ett möte på Kyrkcenter i tisdags, där PT fanns på plats, mötte ledningen med kyrkoherde Maria Berg i spetsen ett 30-tal församlingsbor som uttryckt sitt missnöje i ett protestbrev till kyrkorådet.
Mötet var stormigt och kyrkans personalpolitik diskuterades hetsigt. Kyrkoherde Maria Berg försvarade omflyttningen av anställda som skedde inför samgåendet av lands- och stadsförsamlingen.
- Alla anställda behöll sina tjänster och de fick önska arbetslag och arbetsställe. Jag vet två personer som inte ville byta arbetsplats och de behövde inte. Alla verkar nöjda och glada, det är signalerna vi fått, sade Maria Berg.
Starka reaktioner
Bergs uttalande, som publicerades i PT, har väckt starka reaktioner bland personalen.
- Det är oförskämt av kyrkoherden att säga att ingen mår dåligt. Maria Berg borde be om ursäkt, hon står och ljuger folk rakt upp i ansiktet, säger en anställd.
Enligt personen, som vill vara anonym av rädsla för repressalier från församlingsledningen, handlar det om minst sju - åtta anställda som tagit illa vid sig av omflyttningarna.
Flera har mått så pass dåligt att de blivit sjukskrivna.
- Jag blev rasande när jag såg kyrkoherdens lögner i tidningen. Jag vet med 100-procentig säkerhet att Maria Berg vet att en del inte mår bra. Säger hon att hon inte hört ett pip om det så är det graverande.
"Hackkyckling"
Att det bara skulle vara två personer som inte ville bli omflyttade i samband med samgåendet är inte heller sant.
- Jag vet att många protesterade mot att bli flyttade, men de fick nej. Berg vet med säkerhet att det finns en stor oro, men hon har bara mött den med kalla handen, säger en anställd.
Många som PT pratat med är kritiska till kyrkoherde Maria Bergs ledarstil.
- Det finns ett missnöje. Informationen har blivit mycket sämre efter sammanslagningen och Berg tar snabba beslut utan att tänka efter. Sedan håller hon sig undan, berättar en anställd.
Protestbrevet som diskuterades på mötet i tisdags fick de anställda läsa om i tidningen.
- Det bad hon om ursäkt för. Berg är rädd för att kyrkan ska hamna i pressen och processen inför sammanslagningen har ledningen hållit tyst om. Kyrkoherden och de andra är nog rädda för vad medlemmarna tycker.
Att ingen vågar träda fram och berätta om missförhållandena inom församlingen är inte så konstigt.
- Maria Berg har en falang som håller med henne. Många är rädda för mobbing och för att bli någon sorts hackkyckling, säger en anställd.