LULEÅ En läkare i Luleå får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för bristande försiktighet vid utskrivning av stora mängder narkotikaklassade mediciner till åtminstone fem patienter. Det saknas också journaldokumentation vid utskrivningarna. Några av patienterna har kunnat ta mer än den maxdos som rekommenderas. Patienterna har haft smärtor och psykiska besvär.

Det hela uppdagades när IVO mottog en anonym anmälan om att läkaren hade föreskrivit narkotikaklassade läkemedel till en man i aktivt missbruk, trots att läkare vid ett beroendecenter påtalat att detta var olämpligt.