Jokkmokk Oppositionen i Jokkmokk kritiserar de styrande efter att kommunen skickat in en skrivelse för en gruvetablering i Kallak utan att man tagit upp ärendet i Jokkmokks kommunstyrelse. Miljöpartiets Henrik Blind frågade varför inte ärendet behandlades under kommunstyrelsemötet och fick svaret att frågan inte beretts färdigt. Men sedan skickades remissvaret in ett par dagar senare undertecknat av kommunalrådet Robert Bernhardsson.

– Regeringen saknar nu oppositionens synpunkter, säger Henrik Blind till SVT Sápmi.