Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen, ändå dricker svenskarna mer flaskvatten i dag än för åtta år sedan, visar statistik från Sveriges Bryggerier (204,7 miljoner 2009 jämfört med 231,7 miljoner liter år 2015). För att få fler att välja kranvatten framför flaskvattnet blir Kranmärkt nu en nationell hållbarhetsmärkning. Flaskvatten ger upphov till 300 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten, och buteljerat vatten beräknas även vara 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen.

Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. De som uppfyller kraven kan redan i dag ansöka om den nationella märkningen på Svenskt Vattens webbsida.

Redan innan lanseringen har fyra myndigheter och flera kommuner valt att kranmärka hela eller delar av sin verksamhet. Däribland Finansinspektionen.

– Att välja kranvatten framför flaskvatten är en enkel och självklar åtgärd som vi som myndighet kan göra för miljön. Dessutom är det en kostnadsbesparing. För oss blir märkningen en ständig påminnelse om vårt hållbarhetsarbete och något som förhoppningsvis även kan inspirera fler, säger Annika Zervens, kommunikationschef på Finansinspektionen.