Det väntas komma 5–15 centimeters snöfall främst nära kusten. Frisk syd till sydostlig vind kan ge lokala drivbildningar.

En klass 1-varning har även utfärdats för norra Lapplandsfjällen från natten mot onsdagen samt under onsdag förmiddag. SMHI varnar för mycket hård sydlig eller sydostlig vind med en vindstyrka på mellan 19– 24 meter per sekund främst på kalfjället och på vindutsatta platser. Vädret medför drivbildning och dåliga siktförhållanden.