Det är den schweiziska leverantören Pilatus Aircraft Ltd som vann upphandlingen om ambulansflyg som alltså i framtiden kommer bestå av sex stycken jetplan av modell PC-24 med specialanpassad medicinsk inredning i kabinen. Den har också mer avancerad navigations- och kommunikationsutrustning.

– Förutom det medicinska innehållet är en stor fördel med de nya planen att de kommer att kunna ha ström och värme påslagna hela tiden, även om planets motorer är avstängda. i nuläget lastar man patienter utan att kunna påverka ljus och temperatur i planet, säger Bangt Jakobsson, projektledare inom Region Norrbotten.

Kabinen kan transportera tre liggande patienter samtidigt och är anpassad för IVA-, kuvös- och ECMO-transporter. Den kan också byggas om för organtransporter med sju sittplatser för personal.

Att flygplanen har jetmotorer innebär också att framtidens transporter kommer att gå snabbare och de kommer kunna komma upp i luften tidigare jämfört med dagens flygplan.

– Med de nya planen på plats kommer det ta max 30 minuter innan det lufter från att man trycker på knappen på ett av våra sjukhus. Det är dubbelt så snabbt som idag dagtid och tre gånger snabbare när det gäller obekväm arbetstid, säger Bengt Jakobsson.

Planen används redan av Royal Flying Doctor Service i Australien som kan behöva landa på ovanligare underlag som grus och gräs.

– Vi har också lite speciella förutsättningar då vi kan behöva landa på till exempel halt underlag, säger Jakobsson.

Planen kommer att levereras under 2021 och man räknar med att planen kommer att vara i bruk under samma sommar.