På institutet arbetar man intensivt för att försöka hitta svar på gåtan om vad som kan vara orsaken till utbrottet av den dödliga hundsjukdom som drabbat Norge. Enligt de senaste obduktionerna, vars resultat blev klara på måndagen, kan ytterligare dödsfall kopplas till den okända sjukdomen.

Enligt Veterinärinstitutet har bland annat förhöjda halter av bakterierna Providencia alcalifaciens och Clostridium perfringens hittats hos flera av de drabbade hundarna.

Det finns dessutom väldigt mycket av dem. Rikligt. Vidare hade alla hundarna liknande skador i tarmen, säger Alse Haukaas, som är kommunikationsdirektör på institutet, till TT.
Artikelbild

| "Vi har tagit små steg. Och samtidigt är det viktigt att hålla alla vägar öppna att. Vi arbetar systematiskt och brett. Vi vet ännu inte vad som är orsaken, men det är möjligt att bakterierna kan vara en orsak", säger Alse Haukaas. kommunikationsdirektör på norska Veterinärinstitutet.

Inte hittat svaret

Men han vill påpeka att de ännu inte har hittat svaret.

Vi har tagit små steg. Och samtidigt är det viktigt att hålla alla vägar öppna. Vi arbetar systematiskt och brett. Vi vet ännu inte vad som är orsaken, men det är möjligt att bakterierna kan vara en orsak, säger Alse Haukaas.

Susanne Göransson, chefsveterinär på Anicura i Sverige, följer den norska utvecklingen noga.

Artikelbild

| Bjarne Bergsjö vid norska Veterinärinstitutet analyserade prover från hundar som misstänks ha drabbats av den fortfarande okända sjukdomen. Minst 25 hundar har registrerats döda i Norge som en följd en blodig diarré.

Det kan ju vara samspelande faktorer. Det är för tidigt att säga om det är bakterier som är orsaken eller inte, säger hon.
Det pågår också andra typer av kartläggningar, där man letar efter gemensamma nämnare för de hundar som har insjuknat och dött.

Veterinärinstitutet har däremot kunnat utesluta att det skulle handla om salmonella, campylobacter eller råttgift och liknande förgiftningar.

Fler fall i Norge

Samtidigt rapporteras nu allt fler fall av sjuka hundar in till norska veterinärer.

Vår bästa uppskattning nu är att 25 hundar dött med samma typ av symptom. Men siffrorna är mycket osäkra, säger Alse Haukaas.

Utbrottet startade den 20 augusti. Från början var de inrapporterade fallen koncentrerade till Osloområdet. Men nu kommer rapporter från nästan hela landet.

Det är bara två län i Norge som inte är berörda, säger Alse Haukaas.

Haukaas vill betona att det handlar om hundar som kommit in och misstänks ha sjukdomen. Det innebär inte att det handlar om bekräftade fall.

Spridningen i medierna har gjort att många kontaktar veterinärer vid minsta misstanke. Många fall har kanske inte alls med utbrottet att göra, säger han.

Inga fall har hittills rapporterats i Sverige.