Transportstyrelsen För första gången framkommer att svenska myndigheter skadades av it-skandalen på Transportstyrelsen i somras.

”I ett fall kan Försvarsmakten påvisa att den bristande hanteringen orsakat men med rakt skaderekvisit. Detta har Försvarsmakten delgivit förundersökningsledare samt Säpo som yttrande om men", skriver Försvarsmakten i ett dokument som skickades till Transportstyrelsen i höstas som Dagens Nyheter tagit del av.

Svenska myndigheter har aldrig velat berätta om it-skandalen, då hemligstämplade uppgifter i register röjdes till icke säkerhetsklassad personal utomlands, orsakade skada.

Om man skriver att det har uppstått ett men, alltså en skada, då innebär det också att hemligheter har röjts eller avslöjats. Det är svårt att dra någon annan slutsats, säger Kim Hakkarainen, konsult i informationssäkerhet och tidigare verksam vid militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must, till Dagens Nyheter.

Försvarsmakten vill inte kommentera uppgifterna.