Bilbranschen står inför en stor förvandling. Drivlinor förändras, batterier utvecklas, utsläpp ska minskas. Parallellt med den utvecklingen utforskas och leks det fram hur människors behov av bilar kommer att se ut i framtiden.

Transportföretaget Scania lanserade på sin hemsida i september rundabordssamtal med innovatörer och författare om kommande transportsystem. Den svenska tillverkaren är en av många aktörer på spelplanen, där det produceras konceptfordon och spånas kring morgondagens bilresor.

Även läroanstalter bidrar med visioner. Den internationellt uppmärksammade Designhögskolan på Umeå universitet har en utbildning för transportdesign. Sedan begynnelsen år 1989 har man samarbetat med motortillverkare. BMW, Volkswagen och redan nämnda Scania var tre aktörer som fick plats i årets nio examensprojekt, alla präglade av olika doser futurism, fantasi och förnuft.

Artikelbild

| Lingxi Yuan är UX-designer och gjorde en bilspaning med sitt examensprojekt. "Människor kommer att tillbringa mer tid med sin bil – och därmed skapa ett personligt förhållande till den. Och den uttrycker din personlighet som när du till exempel väljer möbler", säger hon.

Lekfull bilmodul

Ett spektakulärt projekt var en självkörande svävare, som förväntas fungera som taxifordon inom fem år. Det autonoma spåret var även utgångspunkt för kinesiska Lingxi Yuan från Shanghai. Hennes lekfulla projektkoncept ”Volvo Mirror Project” utgår ifrån att bilmoduler skulle kunna bli en realitet om 20 år.

Det är som en låda och kanske inte det bästa ur ett aerodynamiskt perspektiv. Mitt projekt handlar mer om bilens framtida roll för människor än hur väl bilen fungerar i trafik, säger Lingxi Yuan.

Prosumer

Artikelbild

| "Mitt projekt handlar mer om bilens framtida roll för människor än hur väl bilen fungerar i trafik", säger Lingxi Yuan.

Den självkörande modulen – som vi troligtvis leasar – är tömd på innanmäte. ”Bilkupén” fylls med möbler och attribut, som liksom funktionaliteten bestäms och påverkas av ägaren. Denne antar rollen som ”prosumer”, det vill säga en hybrid mellan producent och konsument. En möbel från hemmet kan tas loss och på ett enkelt sätt skruvas fast i modulen, föreslår Lingxi.

Jag har velat sudda ut gränserna mellan hem och bil.
Artikelbild

| Lingxi Yuan är UX-designer och gjorde en bilspaning med sitt examensprojekt: "Människor kommer att tillbringa mer tid med sin bil – och därmed skapa ett personligt förhållande till den. Och den uttrycker din personlighet som när du till exempel väljer möbler", säger hon.

Hon utgår från ett hållbarhetsperspektiv och har bland annat frågat sig varför en så pass resurskrävande produkt som en bil används så lite som den gör. Många fordon står ju parkerade merparten av dygnets timmar.

Ekosystem

Artikelbild

| Den självkörande modulen kan fyllas med möbler och attribut, som liksom funktionaliteten bestäms och påverkas av ägaren.

Som projekttiteln anger, så speglar modulen – som Lingxi Yuan kallar ett ekosystem – sina ägare på tre plan: Hemmet, personligheten och livet. Modulen skulle till och med kunna dockas till bostaden.

Människor kommer att tillbringa mer tid med sin bil – och därmed skapa ett personligt förhållande till den. Och den uttrycker din personlighet som när du till exempel väljer möbler.
Artikelbild

| Den självkörande modulen är en spegel av hemmet.

Modulen blir också en spegel av ditt liv, eftersom du uppdaterar den när du till exempel skaffar familj och fler säten än tidigare behövs.

Lingxi Yuan arbetar nu som UX-designer på Volvo och har fokus på bland annat interaktionsdesign och att förbättra användarvänligheten för kommande bilåkare. Hon har dock inga planer på att förverkliga sitt examensprojekt.

Artikelbild

| Hemmet, personligheten och livet är de aspekter som projektet "Volvo Project Mirror" särskilt betonar.

Det har jag ingen möjlighet att göra. Det visar mer vem jag vill vara som designer.

Bilbranschen har siat om ett fullt genomslag för självkörning år 2040. Tills dess kommer säkert många idéer och visioner att ha kläckts och en del förverkligats. Och kanske får vi se moduler av något slag på vägarna.