Ekonomi Svenska hushålls skuldsättning fortsätter att skapa oro och bostadsmarknaden i Sverige ser inte bra ut, konstaterar riksbankschef Stefan Ingves i en intervju med Dagens Nyheter.

Det är samma sak som med global uppvärmning. Det kostar något i dag för att vi ska undvika katastrofer om fem, tio, 20 år. Men de som röstar om 20 år är inte tillfrågade och politikerna vill inte ta kostnaderna nu, säger han i intervjun.

Svenska hushålls skuldsättning är mycket hög. Trots det har svenska politiker inte brytt sig om varningarna, hävdar Ingves. Han tycker att politikerna borde ta bort ränteavdragen, så att det blir dyrare att låna. På så sätt tror han att bostadsmarknaden kommer i balans.

Den unika svårigheten med Sverige är att göra flera saker samtidigt. Riksbanken kan laborera lite med räntan, men den kan inte vara mycket annorlunda än räntan utomlands. Hushållen skulle behöva en högre ränta, men politikerna har valt att skapa en beslutsordning så att de äger alla frågorna.