Länsstyrelsen beslutade med stöd av djurskyddslagen den 9 augusti att omhänderta en lösspringande hund i Norrfjärden. Hunden var enligt anmälaren halt på höger bakben och kraftigt avmagrad.

Enligt anmälaren hade flera personer försökt fånga hunden men inte lyckats.

Hunden hade sprungit lös en längre tid.

Länsstyrelsen försökte kontakta personen som tros var djurägare utan att lyckas.

Länsstyrelsen bedömde att omhändertagandet var brådskande då uppgifter från Djurskyddet i länet gjorde bedömningen att hunden var övergiven och saknade ägare.

Innan hunden hann tas om hand blev den påkörd och avled.