– Jag ser fram emot att tillsammans med Norrlandsfondens personal fortsätta att arbeta med frågor jag brinner för men nu med privilegiet att göra det i Norrland där jag, genom min uppväxt i Norrbotten, har mina rötter, säger hon.

Katja Lepola har en bred erfarenhet av entreprenörskap, finansiering och företagsledning. Hon har byggt upp företag och arbetat som aktiv investerare i framförallt internetbaserade företag och har tidigare också haft ledande befattningar inom ett globalt konsumentvaruföretag.

– Arbetet på Norrlandsfonden ger en unik möjlighet att få arbeta med företagande som en samhällsförändrande kraft. Företagandets förmåga att skapa arbetstillfällen och med kreativitet lösa våra samhällsutmaningar ska aldrig underskattas, säger Katja Lepola.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Stiftelsens kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag.