Det är undersökningsföretaget YouGov som gjort undersökningen där Sveriges fastighetsägare årligen intervjuas. Den här gången intervjuades 1016 personer som bor i bostad eller fritidshus. Resultaten från årets barometer visar att folk från norra Sverige prioriterar svenska byggmaterial i högre utsträckning än övriga landet.

71 procent av de tillfrågade svarade att de är beredda att betala mer för svenskt byggmaterial. I Stockholm svarade bara 57 procent ja på samma fråga. Norrlänningar använder också svenskt byggmaterial för att göra bostaden mer klimat- och miljövänlig.

– Man har en lång tradition av skogsbruk och virkeshantering i norra Sverige, vilket gör att man är både kunnig och intresserad av vår svenska skog, säger Urban Johansson, vd för Bygmagruppen i ett pressmeddelande.

Bygmabarometern visar också att andelen som skaffat energieffektiva fönster är högst i norra Sverige. 39 procent av norrlänningarna har redan gjort det och 34 procent planerar eller kan tänka sig att göra det.