Parlamentet i den amerikanska delstaten Mississippi godkände, på Internationella kvinnodagen, en hårdare abortlag.

Abort är nu förbjudet i delstaten efter 15 veckors graviditet, en sänkning från 20 veckor.

Lagen, som är USA:s mest restriktiva abortlag, gör inga undantag när det handlar om incest eller våldtäkt. De enda undantagen som beviljas är om kvinnan anses vara ett medicinskt akutfall eller om fostret diagnostiserats med svåra avvikelser.