Under de kommande åren kommer det att finnas goda förutsättningar att få jobb. Tillväxten av nya jobb fortsätter, men ökningen blir inte lika snabb som tidigare. Det visar Arbetsförmedlingens nya prognos över arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens prognos grundar sig på den undersökning som gjorts under hösten där närmare 670 arbetsgivare i privat och offentlig sektor i länet har intervjuats. En särskild prognos har också gjorts för gruvnäringen, som spelar en mycket viktig roll för sysselsättningen i Norrbotten. Undersökningen visar att det starka konjunkturläget kommer att bestå.

– Framför allt är det inom vård och omsorg, hotell och restaurang samt företagstjänster som man är mest positiv. Även gruvnäringen upplever en stabil efterfrågan, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Norrbottens län.

Den sammanlagda sysselsättningen i länet bedöms öka med 700 personer till slutet av 2019 och arbetslösheten minska med 500 personer till cirka 6 procent av arbetskraften.

Trots optimismen uppger en betydande andel arbetsgivare att de har fortsatt stora bekymmer att hitta rätt kompetens vid rekrytering. Lite fler än hälften av länets arbetsgivare planerar att nyrekrytera. Men den ambitionen kan komma att hämmas just på grund av svårigheterna att hitta rätt kompetens.

– Problematiken med kompetensförsörjningen i länet växer till att vi har ett av landets fem högsta bristvärden inom den privata sektorn, säger Timo Mulk-Pesonen.

Länet har också en utmaning i att antalet personer i arbetsför ålder kommer att fortsätta minska, framför allt bland inrikes födda.