Med en reflex blir du synlig redan på 125 meters avstånd – utan reflex på 25 meters avstånd. Den sträckan kan vara skillnaden mellan liv och död.

De flesta olyckor med gående trafikanter som blir påkörda inträffar i mörker i tätbebyggda områden med tänd gatubelysning. Endast gatubelysningen räcker inte alltid för att synas.

– Utifrån vårt skadeförebyggande arbete sätter vi just nu fokus på vikten av att barn ska synas ordentligt när de rör sig i trafiken i vintermörkret. En reflexväst kan rädda liv, säger Thomas Folkesson, marknadsansvarig på LF Norrbotten.

Till de förskolor i Norrbotten som anmält intresse delas nu totalt 3 000 reflexvästar ut av försäkringsföretaget.