Enligt initiala uppgifter är fyra personbilar och totalt fem personer inblandade i olyckan. Det är oklart om någon är skadad. Olyckan har skett i södergående körfält.

UPPDATERING 13:15

Det var fem personbilar som var inblandade i olyckan. Enligt uppgifter från räddningstjänsten är det väldigt halt med underkylt regn. Olyckan inträffade på E4 vid korsningen till Hortlax. Några av bilarna har touchat i mitträcket samt i varandra. Ingen person skadade sig och alla kunde köra från olycksplatsen.