Med tio år kvar till pensionen tror de flesta att de stämplar ut från arbetslivet vid 65 års ålder. Men när datumet närmar sig låter det annorlunda. I en Sifoundersökning gjord på beställning av Swedbank anger drygt var femte tillfrågad 55 till 57-åring att de planerar att gå i pension efter 65. När 64–65-åringarna får frågan säger hälften att de tänker arbeta längre än så.

Det kan ses som att de inser att de orkar och vill jobba kvar eller att de kanske inte har råd att gå i pension ännu, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

Klyfta mellan könen

Sex av tio som vill fortsätta arbeta efter 65 anger det sociala som huvudanledning. Känslan att vara behövd kan trumfa krämpor och oro för att inte klara av ett allt högre arbetstempo. I undersökningen är det de yngre tillfrågade, med tio år kvar till pensionen, som i högre grad än de äldre oroas av att inte hänga med mentalt och fysiskt.

En tydlig klyfta syns dock i svaren. För det är männen som i högre grad anger den sociala biten som en anledning att fortsätta arbeta. En majoritet av kvinnorna uppger att det är ekonomin.

Det är inte så konstigt, kvinnor har historiskt sett tjänat mindre än män. De drabbas dessutom dubbelt, för det är ofta kvinnorna som har jobbat deltid. Och det gör ju att pensionen blir lägre, säger Arturo Arques.

Dålig koll

Att fler arbetar längre än de kanske tänkt kan också bero på att många har dålig koll på sin pension, och det långt upp i åldrarna. I undersökningen svarar drygt hälften av de tillfrågade att de, på ett ungefär, vet hur mycket de får ut i pension. Övriga svarar att de inte vet eller att de är tveksamma.

Det är förvånansvärt många som inte satt sig in i pensionssystemet. När de sen gör det och upptäcker att pensionen ser ut att bli blekare än de trodde får de tänka om, säger Arturo Arques.

Undersökningen omfattar 1 000 svarande mellan 55 och 64 år och genomfördes under september.