Regeringen har skickat ut en promemoria om småviltsjakten på remiss. Förslaget innebär att rennäringsförordningen ändras så att upplåtelser av rätt till jakt på småvilt och handredskapsfiske på statens mark i fjällen i första hand ska göras till de jägare som bor i Sverige.

– Jag är glad att vi i dag tar ett steg framåt när det gäller småviltsjakten. Regeringen väljer att lägga fram detta förslag bland annat för att komma till rätta med det ökade jakttrycket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i ett pressmeddelande.

Anknytning till Sverige

Artikelbild

| Erik Öhman undviker Arjeplogsfjällen i början av jaktsäsongen. "Vi behöver få till en kontrollerad ström av jägare. Jag anser att vi som bor i landet ska ha en fördel och inte bli undantryckta av utländska jägare", säger han.

Det föreslås även att den som inte är fast bosatt i Sverige, men är EES- eller EU-medborgare (de som omfattas av den fria rörligheten för kapital, etablering och tjänster) och har uppnått en närmare anknytning till Sverige likställs med den som är bosatt i Sverige. En närmare anknytning till Sverige skulle, enligt regeringen, kunna innebära att man har en sommarstuga i Sverige, arbetar eller har ett företag i landet alternativt har en familj som bor här. Men exakt vad det innebär är oklart och Jordbruksverket föreslås meddela en närmare innebörd av begreppet.

I rätt riktning

Erik Öhman, jägare i Piteå, är en av dem som länge väntat på en förändring.

– Det här är ett steg i rätt riktning, men jag vågar inte hoppas allt för mycket förrän det är genomklubbad, säger han.

Artikelbild

Han själv jagar ripa och anser att jaktrycket är alldeles för hårt i fjällen som det är nu. Småviltsjakten startar exempelvis tidigare i Sverige än i Norge, 25 augusti respektive 10 september, och det är en bidragande orsak till det ökade trycket.

– Jag själv och många jag känner åker inte till Arjeplogsfjällen i augusti då det är så många utländska jägare där då. Vi åker till Jokkmokk och Kiruna i stället och vi missar en fantastisk fin tid av jakten på grund av det.

Särskilt viktigt är det att få till en ändring i förordningen nu när det i Norge pratas om att rödlista ripan. Något han tror skulle öka trycket ännu mer.

Efter remitteringen av promemorian kommer regeringen att ta del av remissinstansernas synpunkter och ta ställning. Förordningsändringen beräknas träda i kraft tidigast den 1 april 2016.