PITEÅ Den besiktning som utförts hos en kund i Piteå har inte skett på ett professionellt sätt. Det anser Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och rekommenderar Anticimex att stå för kompensationen. Trots att en besiktning genomfördes visade det sig flera månader senare att det visst fanns en omfattande fuktskada under golvet som pågått under längre tid. Med hänsyn till att en avvikande lukt förelåg vid besiktningstillfället och den korta tid mellan besiktningen och tidpunkten upptäcktes bedömer ARN att det är högst sannolikt att fuktskadan fanns redan vid besiktningstillfället.