Det var Piteå kommun som ägde trädet som mannen fällde i juli förra året. Trädet fanns på den gata där mannen bor. Kommunen bedömde emellertid händelsen som så pass allvarlig att den valde att polisanmäla mannen som nu fällts för ringa skadegörelse. Straffet blir 40 dagsböter á 220 kronor styck.