Nätet har gjort att även marknaden för bilar har vidgats. Att drömkärran du just klickat fram står någonstans ute i Europa behöver inte vara något avgörande hinder. Förra året importerades 8 010 personbilar av privatpersoner enligt siffror från Transportstyrelsen, de flesta från Tyskland och Italien.

Fredrik Wennerholm har arbetat med bilimport från framför allt Tyskland i 16 år. Han bedömer att utbudet där är cirka tjugo gånger så stort som i Sverige. Skicket på bilarna är bättre, de är till exempel mindre väderslitna, och utrustningsnivån är högre.

Gynnsamma skatteregler gör att många bilar i Tyskland köps av bolag när de när nya, vilket gör att köparen inte är lika priskänslig.
Artikelbild

| Fredrik Wennerholm driver Importbil.se i Lund och har arbetat med bilimport från framför allt Tyskland i 16 år.

Priserna är generellt lägre, men hur bra affären i slutändan blir hänger naturligtvis också ihop med eurokursen.

Upplysningsplikt

Han nämner tre områden som det är viktigt att ha koll på när man står inför ett bilköp utomlands.

Kontrollera att bilen är producerad i Europa så att den är europatypgodkänd, det vill säga att den uppfyller de tekniska och miljömässiga krav som ställs inom EU. Det är inte bilar som importeras från USA, vilket betyder att de i regel måste byggas om för att få registreras i Sverige.
Artikelbild

| Fredrik Wennerholm har enbart goda erfarenheter av att importera bilar från Tyskland och bedömer att utbudet där är cirka tjugo gånger så stort som i Sverige.

Hur många ägare bilen haft, samt om den varit krockad är också uppgifter som är av intresse.

I Tyskland ser det generellt ut som om det är färre ägare på en bil eftersom det bara är brukare och inte bilhandlare som står registrerade. Där har man också, till skillnad från i Sverige, upplysningsplikt om bilen varit krockad. Köp aldrig en bil som inte har en servicebok, varnar Fredrik Wennerholm och lägger till:
Artikelbild

| Säkrast är att vända sig till en auktoriserad återförsäljare. Då har man 12–24 månaders garanti som gäller inom hela EU.

Min rekommendation är att alltid köpa av en auktoriserad återförsäljare. Då har man 12–24 månaders garanti som gäller inom hela EU. Om du köper bil av en privatperson gäller ingen konsumentskyddslagstiftning.

Röda skyltar

Artikelbild

| Internet har gjort bilmarknaden större. Det är framför allt udda modeller eller bilar med stor motor eller specifik utrustning som importeras från utlandet.

När affären väl är avklarad står man inför valet att antingen få bilen hemkörd på lastbil eller att köra hem den själv. Kör du bilen själv behöver du utländska exportregistreringsskyltar.

Tyska registreringsskyltar är personliga till skillnad från svenska som hänger med bilen. Bilarna säljs alltså utan skyltar. Ofta hjälper handlaren till med att skaffa fram exportregistreringsskyltar mot en kostnad och då ingår också trafikförsäkring, säger Fredrik Wennerholm.
Artikelbild

| Kolla upp detaljer om bilen och att registreringspapper och servicebok är i sin ordning. Skriv inte på ett kontrakt du inte förstår!

Exportskyltarna visar att fordonet är trafikförsäkrat i hela Europa fram till datumet som står till höger på skylten. Normalt gäller skyltarna i två veckor från det datum som de utfärdats.

Ingen moms

Artikelbild

Exportregistreringsskyltarna visar att fordonet är trafikförsäkrat i hela Europa fram till datumet som står till vänster på skylten. Normalt gäller skyltarna i två veckor.

För en begagnad bil från ett annat EU-land betalas ingen moms eller tull i Sverige. Enda kravet är att bilen ska ha varit ”i trafik”, det vill säga inte vara nyproducerad utan ha gått mer än 600 mil och vara äldre än ett halvår. Som privatperson betalar du bara den tyska momsen på 19 procent som ingår i annonspriset.

Kör du själv hem bilden behöver du inte ens stanna i tullen. Pappersexercisen sköts på hemmaplan där du börjar med att ansöka om en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen.

Bilens registreringshandlingar i original och ett inköpskvitto – kopia på kvittot duger – bifogas tillsammans med ansökan. Efter några dagar får man ett ärendenummer och kan då ringa ett bilprovningsföretag och boka tid för en registreringsbesiktning.

Helförsäkring

Vid besiktningen kontrolleras bland annat bromsar, avgasrening och krocksäkerhet. Syftet är att bilen ska vara anpassad till svenska förhållanden. När bilen är godkänd registrerar besiktningsföretaget den i vägtrafikregistret och fordonet tilldelas ett registreringsnummer. Registreringsbevis och nya plåtar kommer med posten inom en vecka.

Den sista, men väl så viktiga, detaljen innan det är fritt fram att köra är försäkringen. När du köper en nyare bil i Sverige kan vagnskadegaranti ingå. Det gäller inte importbilar och därför måste helförsäkring tecknas.