Intresset från landets kommuner att ta del av det statliga stödet för bostadsbyggande är stort. Förra året fick 111 kommuner dela på 1,85 miljarder kronor. I år har intresset ökat och det är över 200 kommuner som sökt stödet på 1,8 miljarder kronor.

Syftet med stödet är att förmå kommunerna att bli mer aktiva i bostadsbyggandet. Två krav för att få ta del av stödet är att kommunen har en aktuell översiktsplan och har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.

Boverket tar beslut om stödet under november 2017.

I länet har Boden, Gällivare, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå sökt byggbonus. För att få bidraget krävs att kommunen under en tolvmånadersperiod gett startbesked för byggande av minst en bostad, att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet och att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd.