En dikeskörd lastbil som skulle bärgas ledde till att vägen var avstängd i båda riktningarna från Ravenberget till Allejaur under bärgningsarbetet. Lastbilen ska ha kört i diket strax norr om Fälloheden tidigare under dagen.

Störningarna pågick i en dryg timme, preliminär tid för att släppa på trafiken igen angavs till kllockan 17:30 på söndagen.

Uppdaterad 17:25

Bärgningsarbetet ska nu vara avslutat och trafiken har släppts på igen.