Lotta Åman

Socialdemokraterna

1) Vad anser ni är anledningen till kommunens nuvarande ansträngda ekonomiska situation?

Demografin är en orsak. En annan är att staten inte fullt ut kompenserar kommunen ekonomiskt för de uppdrag de lägger på oss. En tredje orsak är att kommunen tappar invånare. Vad vi behöver är arbetstillfällen.

2) Hur ser skolan i Arvidsjaur ut om fyra år om ni får makten?

Om fyra år har Arvidsjaurs kommun infört tvålärarsystem. Skolan har kommit tillrätta med studieron och tidiga insatser i förskolan har börjat ge resultat. I Arvidsjaurs förskolor och skolor har ett arbete startat för att möjliggöra kompetensutveckling av personalen.

3) Hur ställer ni er till byggandet av ett nytt badhus?

Vi har svårt att se att det inte skulle finnas något badhus i kommunen. Skollagen säger även att alla barn i Sverige ska ges simundervisning. Kommunen har under en tid arbetat med att utreda flera olika alternativ. Kostnaderna för byggande är dock väldigt höga.

4) Finns det någon ej lagstadgad verksamhet som kommunen ej bör ha? (t ex. Camp Gielas, gymnasium etc.)

Det är vår fasta övertygelse att kommunen även bör erbjuda möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter. Camp Gielas stugby och camping finansierar Prästberget, skidspår och sporthallen.

.

Jens Eliasson

Liberalerna

1) Vad anser ni är anledningen till kommunens nuvarande ansträngda ekonomiska situation?

Kommunen har som alla små kommuner en utmaning med minskande befolkning och krav på att hålla en bra servicenivå. Vi behöver bli fler boende i kommunen.

2) Hur ser skolan i Arvidsjaur ut om fyra år om ni får makten?

En bra arbetsmiljö för skolpersonal och elever. Vi har, i låg- och mellanstadiet, ett tvålärarsystem som också kan vara en lärare + en klassmentor. Vi har mer idrott i skolan. Utökad specialidrottsutbildning på skidgymnasiet, t ex nya inriktningar.

3) Hur ställer ni er till byggandet av ett nytt badhus?

Arvidsjaur ska ha ett badhus. I nuläget får vi nöja oss med det vi har då ett nybygge skulle kosta alltför mycket. Men vi måste också planera för framtiden. Olika finansieringsalternativ måste överses.

4) Finns det någon verksamhet som kommunen ej bör ha? (t ex. Camp Gielas, gymnasium etc.)

Vi liberaler ser att kommunen måste prioritera kärnverksamheter, men vi ser även vissa verksamheter som strategiskt viktiga, som vi måste ha i kommunen för att folk ska vilja leva och jobba i Arvidsjaur. I sak ska en kommun inte driva en camping men vi liberaler har inte "på agendan" att sälja Camp Gielas.

.

Bjarne Hald

Centerpartiet

1) Vad anser ni är anledningen till kommunens nuvarande ansträngda ekonomiska situation?

Ledning och styrning har varit kortsiktig och inte långsiktiga. Kostnader har förts över från staten till kommunerna, LSS, lärarlönelyft från 2019. Ersättning från Migrationsverket har gjort det möjligt att klara ekonomin kortsiktigt.

2) Hur ser skolan i Arvidsjaur ut om fyra år om ni får makten?

Huvuddelen av alla elever klarar målen, fler behöriga lärare, lokalerna matchar elevantalet och mer fysisk aktivitet i skolan. Skolan i Glommersträsk finns kvar. Arvidsjaur är Norrbottens bästa grundskolekommun.

3) Hur ställer ni er till byggandet av ett nytt badhus?

En förutsättning för byggande av ny sim- och sporthall är att kommunens ekonomi kan klara driftskostnaderna, vilket är minst 6–8 milj kr årligen. C kommer att göra allt vi kan för att skapa förutsättningar för om möjligt påbörja bygget innan 2022.

4) Finns det någon verksamhet som kommunen ej bör ha? (t ex. Camp Gielas, gymnasium etc.)

C vill sälja Camp Gielas, campingdel i syfte att skapa förutsättningar för utveckling och upprustning. Vittjåkk av samma skäl. Turistbyrå verksamheten bedömer vi kan ske mer kostnadseffektivt i annan regi, men med kommunalt stöd.

.

Lars Ralph

Moderaterna

1) Vad anser ni är anledningen till kommunens nuvarande ansträngda ekonomiska situation?

Liten och minskande befolkning på stor yta. Felaktig dimensionering av resurser.

2) Hur ser skolan i Arvidsjaur ut om fyra år om ni får makten?

Statlig skola med bättre ordning. Stabilt ledarskap och bättre hushållning med resurser kommer att ge en skola som hela samhället är stolt över.

3) Hur ställer ni er till byggandet av ett nytt badhus?

Badhus med simbassäng med internationella mått vid Camp Gielas när vi har råd.

4) Finns det någon verksamhet som kommunen ej bör ha? (t ex. Camp Gielas, gymnasium etc.)

Nej.

.

Britt-Inger Hedman

Vänsterpartiet

1) Vad anser ni är anledningen till kommunens nuvarande ansträngda ekonomiska situation?

Vi anser inte att kommunen har en särskilt ansträngd situation. Däremot saknas tydliga mål och visioner. Varje år ska det sparas överallt. När vi kommer till boksluten har kommunen stora överskott. Det är inte ok.

2) Hur ser skolan i Arvidsjaur ut om fyra år om ni får makten?

Ombyggnader är klara och arbetsmiljön är därmed bättre för personalen i skolan vilket gör att rekryteringen av personal är enklare. Kommunikation, dialog och öppenhet råder i skolan och föräldrarna visar tack vare det ett större intresse.

3) Hur ställer ni er till byggandet av ett nytt badhus?

Att investera över 100 miljoner i ett badhus tror inte vi är möjligt. Kommunens investeringsplaner innehåller allt från gator och vägar till särskilda boenden. Vi måste ha lång framförhållning.

4) Finns det någon verksamhet som kommunen ej bör ha? (t ex. Camp Gielas, gymnasium etc.)

Vi vill sälja Vittjåkk. I alla situationer när det handlar om att kommunen ska drifta eller inte så är vårt uppdrag att se till att skatteintäkterna används på absolut bästa sätt. Vi måste alltid ha det perspektivet.