Inlandsbanans vd Peter Ekholm berättar att under maj skrevs en så kallad avsiktsförklaring mellan statligt ägda Inlandsbanan AB och Macguarie om att börja samarbeta. Syftet är att renovera den 110 mil långa järnvägsträckan från Mora till Gällivare. På sikt vill Inlandsbanan också öppna den idag stängda bandelen mellan Kristinehamn i Värmland till Mora.

Macguarie är enligt uppgift en global leverantör av bland annat banktjänster och investeringstjänster. Peter Ekholm ser nu ljus i tunneln för den bana som senaste åren haft en vikande trend både vad gäller turisttrafiken och godstrafiken.

– Det är svårt att köra gods när banans skick gör att tågen på sträckor från 1907 får köra maximalt 40 kilometer i timmen. Motorvagnarna med persontrafik får köra maximalt 80, säger Ekholm.

Artikelbild

| MER GODSTRAFIK. Inlandsbanas vd Peter Ekholm vill se mer godstrafik på Inlandsbanan. Idag kan tågen köra maximalt 40 kilometer i timmen på de äldsta sträckorna.

Med det australienska bolaget i ryggen kommer banan att börja rustas redan i sommar. Arbetet inleds med geologiska undersökningar.

– Vi kommer att byta all övre del på banan, räls, slipers och grus. Själva banvallen är bra, säger vd:n.

Han beräknar att hela projektet som handlar om miljardbelopp, ska klaras av under två somrar. Efter det hoppas han att tågen ska kunna köra den standardhastighet som gäller på andra banor, nämligen 100 kilometer i timmen.

Förra året åkte 11 000 turister från banan. I sommar kommer trafiken som vanligt att köras under tio veckor. Inlandsbanan förvaltas av 19 inlandskommuner. Staten ger 147,3 miljoner kronor i driftsbidrag.