I dagsläget producerar sågverket material till bland annat möbelfabriken Hedlunda Industri i Lycksele, som i sin tur levererar möbler till Ikea. Personalstyrkan blir oförändrad i samband med övertagandet och ett antal investeringar i verksamheten är planerade. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Den nya ägaren Peter Björnsson bedriver sedan 2014 träförädlingsverksamhet i Litauen, som i dag är näst största kund till Ikea industry Glommersträsk samt leverantör till Ikea. Stockhult AB får genom förvärvet tillgång både till en kvalitativ råvara och skapar en egen förädlingskedja.

– Vi kommer fortsätta leverera till sågverkets största kund Hedlunda Industri i Lycksele, och till övriga befintliga kunder i Sverige, Norge, Polen och Litauen. Merparten av dessa är direkt eller indirekt leverantörer till Ikea. Det finns en stor kompetens och erfarenhet i bolaget och jag ser fram emot att, tillsammans med medarbetarna, utveckla verksamheten ytterligare, säger Peter Björnsson, i ett pressmeddelande.

Ikea industry Glommersträsk AB är ett sågverk som i nuläget sågar cirka 90 000 m3 timmer årligen. Omsättningen förväntas ligga på cirka 70 miljoner kronor 2018. Med planerade investeringar, kommer både volym och omsättning att öka. Den nya ägaren tillträdde den 1 februari.

I och med förvärvet har nu alla tre Ikea Industry produktionsenheter i Norrland fått nytt ägande. Industrifastigheten i Malå såldes i 1 juni, 2017 till Setra och möbelfabriken i Lycksele såldes 1 juli, 2017 till VD:n Jerry Johansson och Dalvi AB.