Gällivarebon köpte i juli i fjol en begagnad Volvo XC70 för 96 400 kronor av Burlins. Efter en tid uppstod ett fel på bilens gasspjäll, som kunden fick reparerad på en annan verkstad, men ansåg att Burlins skulle betala. Burlins hävdar å sin sida att kunden hade kört 100 mil innan felet uppstod, och att felet skulle ha upptäcks omedelbart. När spjället reparerades fixade verkstaden även till växellådan, men av fakturan framgår inga felkoder. Kunden vill att Burlins återbetalar 10 000 kronor, men ARN går på Burlins linje att felen uppkommit efter köpet och kunden därför får stå för reparationskostnaden.

arn