Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning som genomförs av LRF Konsult och Swedbank och sparbankerna.

2015 har varit ett lönsamt år för Sveriges skogsindustri, där enskilda skogsägare står för ungefär två tredjedelar av virkesflödet.

– Kraven på lönsamhet är dock generellt lägre hos skogsägare jämfört med andra företag, vilket bland annat beror på att de även värderar andra parametrar än själva avkastningen, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Mjuka värden

Men de så kallade mjuka värdena, så som jakt, rekreation och känslan av att äga blir allt mindre viktiga för svenska skogsägare. Istället är det kravet på avkastning som dominerar skogsägandet allt mer.

Undersökningen visar dessutom att en majoritet av skogsägarna skulle köpa mer skog om de fick möjlighet.

– Skogsägare är mycket intresserade av att investera i ytterligare skogsmark, detta trots att medelåldern för skogsägarna ökar. Flera av våra äldre skogsägare har hälsan i behåll och dessutom ofta låg skuldsättning vilket underlättar för att äga skog senare i livet, säger Per Skargren, Segmentsansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank och sparbankerna.

Billigare i norr

Till skillnad från södra och mellersta Sverige sjunker skogspriserna i norr.

– Det innebär att det är en ännu bättre investering att köpa skog i norra Sverige jämfört med södra. Skogspriserna är generellt lägre från Sundsvall och uppåt, säger Per Skargren.

Däremot skiljer sig priserna något mellan kust och inland.

– Det är dyrare att köpa skog nära kusten eftersom det är närmare till industrier där i från samt att kapitaltätheten är högre, det vill säga att det bor mer folk där och därmed ökar konkurrensen, säger Per Skargren.

Två tredjedelar av skogsägarna anser att det är en lönsam investering att köpa skog i dag.