I dag finns det cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige, och av dessa är cirka 62 000 sjöodugliga medan antalet övergivna skrotbåtar uppskattas till ca 2000. I dag finns inget system för producentansvar för fritidsbåtar utan ansvaret för skrotning ligger hos den sista ägaren, och därför är det bara en bråkdel av dessa båtar som återvinns.

– Gamla övergivna båtar kan läcka plast och andra farliga ämnen till våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Med den här satsningen hoppas vi att fler båtägare blir medvetna om problemet och att fler gamla fritidsbåtar skrotas, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Trots att det finns 25 inlämningsställen för skrotning av fritidsbåtar i landet, skrotas endast några hundratal varje år. Med den här satsningen hoppas HaV att fler båtägare blir medvetna om vilken miljöpåverkan sjöodugliga båtar har så att fler återvinns och skrotas. De två miljoner kronor som HaV avsätter till detta ingår i regeringens satsning på att minska nedskräpning av plast i haven.

– Vi behöver skrota fler gamla fritidsbåtar om vi ska kunna värna om miljön. Men många båtägare avstår eftersom de tycker det är för dyrt och i stället blir båtarna liggande, på tomter, marinor, båtklubbar och i vattenbryn, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på HaV.

– Bolaget som fått uppdraget kommer också att samarbeta nära med det nationella nätverket Båtretur. Målet är att det ska vara enkelt att få hjälp med hela processen att ta hand om en uttjänt båt och att utveckla mer effektiva processer för återvinning av fritidsbåtar.