Under juli och augusti stod avverkningen i Norrbotten och Västerbotten helt stilla i cirka fem dagar. I dagsläget är produktionen över normalkapacitet. Det står nu klart att Sveaskog kommer klara alla leveranserna till kunderna i Norrbotten och Västerbotten.

– När avverkningstakten i skogen gick ned slog det direkt på leveranserna till våra kunder. Men genom att fokusera på avverkning, transporter och import har vi nu klarat alla leveranser. Det är mycket värdefullt med tanke på den fina konjunkturen för produkterna från skogen, säger Sveaskogs marknadsområdeschef Anette Waara.

Den senaste uppskattningen från Skogsstyrelsen är att cirka 25 000 hektar har brunnit i Sverige under sommaren 2018. Sveaskog har preliminära siffror på egna skador som totalt uppgår till 3 800 hektar, av vilka 550 hektar är naturvårdsskog. Framförallt är det Norrbottens och Gävleborgs län som har drabbats. För att kunna avverka har Sveaskog sökt efter alternativa avverkningsplatser, avverkat på nätterna och även under vissa perioder tvingats stoppa avverkningen helt.